Zeměpis


Online verze!

Jít zpět

Chvíli počkejte, až se slepá mapa načte. Poté klikejte či klepejte na stát, který je napsaný v levém horním rohu. Když kliknete správně, objeví se okno, které se vás ptá na hlavní město. Na mobilu můžete mapu přiblížit (dvěma prsty).Markop1CZ